Hortensmarka Rundt arrangeres etter Norges Cycleforbund's reglement for trim og terrengritt.

Lisens - deltakelse:

Alle deltagere sykler på eget ansvar.

Lisens fra Norges Cycleforbund, engangs- eller helårslisens, er obligatorisk for å delta i rittet.

Ryttere med helårslisens melder seg på med sin klubbs navn og kan i tillegg ha med navn tilknyttet bedriften rytteren er ansatt i.

Med helårslisens (og tilhørende gyldig klubbmedlemskap), kan man delta i alle typer ritt. Lisensen gjelder fra datoen du blir registrert hos oss og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter. Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet. Helårslisene deles i to nivåer, basis- og utvidet dekning. Forskjellen på disse to lisenstypene finner du i forsikringsdekningen. Lisensen med utvidet dekning gir blant annet en betydelig forkortet ventetid for behandling ved skade. For mer informasjon se punktet forsikringsvilkår under lisenser her på www.sykling.no

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE:
Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Klubbene registrerer inn lisens på vanlig måte, men gir NCF beskjed, slik at vi får lagt inn nasjonalitet manuelt.